น.อ.วศินสรรพ์ จันทวรินทร์
ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม


ผู้ช่วยทูตทหารเรือไทย /โรม คือ
ผู้แทนทางทหารของกองทัพไทยในสาธารณรัฐอิตาลี


ทำหน้าที่ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างกองทัพไทย กับ กองทัพอิตาลี


เป็นที่ปรึกษาของเอกอัครราชทูต
ด้านความมั่นคง และ กิจการทางทหาร

พ.จ.อ.บุษเทียม ชัยนาม
เสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ณ กรุงโรม
ร่วมคณะสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม นำโดย นายพีรศักย จันทวรินทร์ อัครราชทูตและชุดล่วงหน้า
ของกรมราชองครักษ์ นำโดย พล.ร.ท.ไตรภพ พิชัยกุล ตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ เมืองโบโลญญา
เมื่อวันที่ 8 ต.ค.52

+ View More

นำคณะชุดล่วงหน้าของกรมราชองครักษ์ นำโดย พล.ร.ท.ไตรภพ พิชัยกุล ทัศนศึกษาในกรุงโรม เมื่อวันที่ 9 ต.ค.52
ฯพณฯเอกอัครราชทูต ประดาบ พิบูลสงคราม เลี้ยงส่ง-รับ ผชท.ทร.ท่านเก่า-ใหม่ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม
ร่วมรับเสด็จและถวายความปลอดภัย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ เมืองโบโลญญ่า
ร่วมงานเลี้ยงรับรองบนเรือฝึกของกองทัพเรือบราซิลชื่อ' Brasil' ณ ท่าเรือเมือง Civitavecchia เมื่อวันที่ 3 พ.ย.52
ร่วมงานวันชาติ Algeria เมื่อวันที่ 4 พ.ย.52
ร่วมงานเลี้ยงปิดการประชุม ผชท.ทหารต่างประเทศประจำกรุงโรม ประจำปี 2009 เมื่อวันที่ 12 พ.ย.52
นำคณะ พ.อ.สุรศักด์ พันธเศรษฐ์ รอง ผอ.ศูนย์พัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร์ ยศ.ทบ.ทัศนศึกษากรุงโรม เมื่อวันที่ 15 พ.ย
ร่วมรับรองคณะ รมว.กษ.นายธีระ วงศ์สมุทร ในโอกาสที่เดินทางมาร่วมการประชุมองค์การอาหารโลก( FAO)
เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงเนื่องในวันกองทัพเรือ ณ สน.ผชท.ทร.ฯ เมื่อวันที่ 20 พ.ย.52
ให้การรับรองคณะ พล.ร.อ.สมเดช ทองเปี่ยม นายกสมาคมฟันดาบแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 - 25 พ.ย.52
 
Italian Ministry of Defense
ภารกิจและหน้าที่
Italian Army
รายนามผู้ช่วยทูตทหารเรือไทย/โรม
Italian Navy
รายนามข้าราชการประจำสำนักงาน
Italian Air Force
ข้าราชการที่มาศึกษาอบรม
Italian Ministry of Foreign Affairs
 
 
Webmaster
Via Andromeda , 23. 00128 ROMA Tel. 39 - 06 - 5086809 Fax. 39 - 06 - 5086895
+ Contact